Välkommen
G. Larsson Tak-Byggservice utför sedan 1986 takentreprenader av låglutande tak i Storstockholmsområdet. Vi använder oss av tätskiktsprodukter från Mataki. Utförda entreprenader garanteras av Tätskiktsgarantier i Norden AB.

I våra entreprenader utför vi montering av tätskikt, taksäkerhet, takavvattning samt vid behov isolering och brandventilation.

G. Larsson Tak-Byggservice erbjuder även tillsyn och statusbedömningar av tak och exponerade tätskikt. I vårt serviceutbud ingår även snöviktsmätning, tilläggsisolering, läckageservice samt snöröjning. G. Larsson Tak-Byggservice är medlem i Byggmästarföreningen.

Som ett led i vår omfattande kvalitetssäkring innehar all vår personal yrkesbevis, Heta Arbeten-certifikat samt ID06. Företaget är sedan 2015 auktoriserade av branschorganisationen TiB.

Om företaget
Vi på familjeföretaget G. Larsson Tak-Byggservice har sedan 1986 utfört ny- och omtäckningar samt tilläggsarbeten på tak i hela Storstockholm. Vi har ett nära samarbete med vår tätskiktsleverantör Mataki . Som auktoriserade entreprenörer hos Mataki genomgår alla våra montörer återkommande utbildningar och informationsmöten på plats hos Mataki i deras fabrik och utbilningslokal i Höganäs.

Alla tätskiktsentreprenader vi utför garanteras av Tätskiktsgarantier i Norden AB, marknadens mest omfattande trygghetspaket för tätskikt på tak. Garantin omfattar material, följdskador och utförande. Garantin är knuten till fastigheten oavsett ägare vilket även är en trygghet vid en eventuell försäljning.

På G. Larsson Tak-Byggservice har utbildning alltid haft en central plats. All vår personal har idag yrkesbevis och bär förutom tydligt märkta profilkläder även ID06. Alla våra montörer är Heta Arbeten-certifierade och använder endast kapslade brännare från Sievert.

Som en del i vår service utför vi statusbesiktningar av tak och exponerade tätskikt. Som kund får du alltid ett skriftligt besiktningsprotokoll med bilder och åtgärdsrekommendationer. Behöver din fastighet underhåll och service i form av hängrännerensning eller snöröjning erbjuder vi naturligtvis även det.

Om du är osäker på vilken snölast ditt tak utsätts för erbjuder vi på G. Larsson Tak-Byggservice även snöviktsberäkningar. Självklart får du ett skriftligt protokoll med åtgärdsrekommendation.
Kontakt

John Larsson
073-427 92 91
john.larsson@glarssontak.se

Kalle Larsson
076-850 92 94
kalle.larsson@glarssontak.se

Utvecklad i samarbete med Pelegro Innovations